תנאי שימוש

טבע נאות (2020)  בע"מ, מס' אגודה: 516126489 ("טבע נאות") מפעילה את אתר האינטרנט www.tevanaot.co.il ("האתר") המהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרי הנעלה ומוצרים נלווים.

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ול מדיניות הפרטיות של טבע נאות על המבצע פעולה כלשהי באתר ("המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין טבע נאות, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

 

כללי

 1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 2. טבע נאות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. הודעה על עדכון תנאי השימוש תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.
 3. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את טבע נאות. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, האמור בתנאי שימוש אלה יגבר.

 

הרשמה לאתר וביצוע רכישה

 1. טבע נאות מפרסמת באתר הצעות שונות לרכישת מגוון מוצרי הנעלה ומוצרים נלווים ("המוצר" או "המוצרים").
 2. ההצעות מחולקות לפי קטגוריות המוצרים. ביחס לכל הצעה נמסר מידע, הכולל בין היתר, את פרטי המוצר, לרבות הגוון והמידות במלאי.
 3. לטבע נאות שמורה הזכות לשנות את ההצעות המתפרסמות באתר או תנאיהן מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
 4. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ("הרוכש"). יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. את ההזמנה ניתן לבצע הן כ"אורח" והן לאחר הרשמה לאתר (לרבות באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח).
 5. בעת ביצוע הרכישה יועבר הרוכש לעמוד תשלום מאובטח שם יתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר זהות, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. על המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי, לא ניתן יהיה להשלים את הרכישה.
 6. מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר המשתמש במעמד ביצוע הרכישה ("אמצעי התשלום").
 7. עם ההרשמה לאתר (ככל שבוצעה) ועם ביצוע הרכישה תישלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה במועד ההרשמה המאשרת את הרכישה. כל עוד הודעה כזו לא התקבלה בידי הרוכש, קיימת אפשרות כי העסקה לא הושלמה ולכן, אנו ממליצים כי במקרה כזה לפנות לשירות הלקוחות.

 

מחירים

 1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 2. ככל שלא מצוין אחרת בעמוד ההצעה, המחירים אינם כוללים דמי משלוח. טרם ביצוע רכישה, המשתמש יופנה לעמוד ייעודי ובו יוכל לצפות במחיר המשלוח וכן לבחור את אופן המשלוח המתאים עבורו.
 3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבית הרוכש המתגורר בהם והרוכש יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הרוכש ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין.

 

שירות לקוחות

 1. שירות הלקוחות של טבע נאות זמין בימים א'- ה', בשעות 16:00-09:00, במספר הטלפון: 073-2120151 או 24/7 בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected].

 

תנאי ביטול עסקה

 1. תנאי ביטול עסקאות הנעשות באתר כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 2. ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות האתר יתאפשר עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מקבלת מסמך המפרט את תנאי העסקה ("מסמך העסקה") (לפי המאוחר מבין השניים) ("תקופת הביטול").
 3. כל הודעת ביטול תכלול את שמו ואת מספר הזהות של הרוכש המבקש לבטל את העסקה ("המבטל") בצירוף מספר ההצעה ופרטיה. הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל באמצעות אחת מהדרכים הבאות: (1) בדואר בכתובת: קיבוץ נאות מרדכי מיקוד 1212000, ד.נ  גליל עליון (2) בהודעת דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]; או  (3) באמצעות טלפון שמספרו 073-2120151; או (4) בקישור הייעודי המופיע לכך באתר ("הודעת הביטול").
 4. טבע נאות תשיב למבטל את כספו תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם וכן תמסור לו העתק מהודעת הביטול.
 5. החזרת המוצר, בתוך תקופת הביטול, תתבצע, ללא כל עלות נוספת, בסניפי רשת טבע נאות ברחבי הארץ –  לרשימת הסניפים אנא לחץ כאן. יצוין כי אם המבטל יבקש להחליף את המוצר שנקנה במוצר אחר המופיע באתר או באותו המוצר בצבע או מידה אחרת, לא מובטח כי המוצר האחר יהיה קיים במלאי באותו הסניף, במועד ההחזרה. לחילופין, המבטל יכול לשלוח על חשבונו, את המוצר חזרה לטבע נאות לכתובת קיבוץ נאות מרדכי מיקוד 1212000, ד.נ  גליל עליון.
 6. על אף האמור בסעיף ‎16 לעיל, מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי טבע נאות למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי טבע נאות לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

בסעיף ‎20‎ זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 

ביטול עסקה על ידי טבע נאות

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טבע נאות תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:
  • א. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • ב. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;
  • ג. המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;
  • ד. נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בטבע נאות ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר;
  • ה. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;
  • ו. במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת טבע נאות את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר;
 2. הודעה על ביטול העסקה תימסר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

 

קניין רוחני

 1. האתר פותח באופן בלעדי על ידי טבע נאות, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של טבע נאות. טבע נאות היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
 2. האתר ותוכנו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של טבע נאות, מראש ובכתב.

 

אחריות

 1. טבע נאות לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה.
 2. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלטבע נאות אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי טבע נאות לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של טבע נאות) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את טבע נאות מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי טבע נאות לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר ו/או מוקד שירות הלקוחות לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי. כן שומרת לעצמה טבע נאות את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

 

 

 

קישורים אלקטרוניים (Links)

 1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי טבע נאות. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולטבע נאות אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. טבע נאות אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. טבע נאות שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
 2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של טבע נאות או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין טבע נאות או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
 3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של טבע נאות ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של טבע נאות.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לטבע נאות, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של טבע נאות, במקרים בהם טבע נאות תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, טבע נאות ו/או אתר, תהא טבע נאות רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר טבע נאות תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

שונות

 1. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין טבע נאות כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
 2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות [הערה: יש להוסיף קישור], כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין טבע נאות לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלה.
 3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 4. ככל שטבע נאות לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של טבע נאות אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלה על ידי טבע נאות במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב-יפו ולו בלבד.
 6. טבע נאות רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת טבע נאות.

 

*******

 

 

© כל הזכויות שמורות לטבע נאות 2019