תנאי ביטול עסקה

  • תנאי ביטול עסקאות הנעשות באתר כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
  • ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות האתר יתאפשר עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מקבלת מסמך המפרט את תנאי העסקה ("מסמך העסקה") (לפי המאוחר מבין השניים") ("תקופת הביטול")
  • כל הודעת ביטול תכלול את שמו ואת מספר הזהות של הרוכש המבקש לבטל את העסקה ("המבטל") בצירוף מספר ההצעה ופרטיה. הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל באמצעות אחת מהדרכים הבאות:  (1) בדואר בכתובת: קיבוץ נאות מרדכי מיקוד 1212000, ד.נ  גליל עליון (2) בהודעת דואר אלקטרוני שכתובתו: ([email protected],(3 טלפון שמספרו 073-2120151; או (4) בקישור הייעודי המופיע לכך באתר ("הודעת הביטול")
  • טבע נאות תשיב למבטל את כספו תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם וכן תמסור לו העתק מהודעת הביטול.
  • החזרת המוצר, בתוך תקופת הביטול, תתבצע, ללא כל עלות נוספת, בחנויות שלנו ברחבי הארץ – לרשימת הסניפים אנא לחץ כאן יצוין כי אם המבטל יבקש להחליף את המוצר שנקנה במוצר אחר המופיע באתר או באותו המוצר בצבע או מידה אחרת, לא מובטח כי המוצר האחר יהיה קיים במלאי באותה חנות, במועד ההחזרה. לחילופין, המבטל יכול לשלוח על חשבונו, את המוצר חזרה לטבע נאות לכתובת קיבוץ נאות מרדכי מיקוד 1212000, ד.נ  גליל עליון
  • על אף האמור לעיל, מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי טבע נאות למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי טבע נאות לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
© כל הזכויות שמורות לטבע נאות 2019