אמנת שרות

 1. טבע נאות מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידה, אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור וזאת ללא תמורה, והכול בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר ובתנאי שהמוצר יגיע למפעל החברה דרך נקודות המכירה.
  2. שרות ואחריות יינתן בכל חנויות הרשת, וזאת לאחר הצגת חשבונית הקניה המעידה על הרכישה והתשלום.
  3. תקופת האחריות, בכפוף לסייגים שלהלן, הינה למשך 6 חודשים ממועד רכישת המוצר.
  4. טבע נאות מתחייבת לבדוק ולתקן, במידת הצורך ומשך תקופת האחריות ובכפוף לסייגים שלהלן, את המוצר בתוך 21 ימי עבודה במפעל החברה ממועד מסירתם לאחת מחנויות הרשת.
  5. במידה והפגם במוצר שהינו במסגרת אחריות החברה אינו ניתן לתיקון, תוצע לצרכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של טבע נאות, נעל חלופית או תעודת זיכוי כספית.

  בלאי ושחיקה לאחר שימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.

  סייגים - אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:
  • הפגם במוצר נגרם בזדון ו/או עקב רשלנות;
  • השימוש במוצר גרם לבלאי המוצר ו/או לשחיקתו הטבעית;
  • שפשופים וקילופים בעור, הנובעים מבלאי ושחיקה;
  • המוצר נפגם כתוצאה מטיפול של גורם שלא הוסמך ע"י החברה. במקרה זה יש לפנות בתלונה לאותו גורם.
  • הפגם נגרם כתוצאה משימוש בחומר ניקוי לא מתאים, האחריות במקרה זה תחול על יצרן חומר הניקוי.
  • פגיעה בגפת נעלי בד ו/או בגפת נעליים מעורות מיטליים ו/או בסוליות מצופות.
  • בשל המבנה היחודי של המנעל חל איסור לכבס / להרטיב את הנעל. במקרה זה לא תחול האחריות.

 

© כל הזכויות שמורות לטבע נאות 2019