15.7.2017

 ת"צ 7104-06-12 אורן נ' נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ

 ביום 9.7.2017 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הפשרה בת"צ 7104-06-12 אורן נ' נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ.

בהתאם לסעיף 5.1.1 להסכם הפשרה, טבע נאות מבהירה כדלקמן:

"כל מחירון אשר פורסם ו/או יפורסם על ידה בקשר עם נעלי נאות הוא מחירון מומלץ, היא אינה מכתיבה מחירים, אינה מגבילה חנויות עצמאיות המוכרות את מוצריה במתן הנחות לצרכן ואינה מפקחת על המחיר בו הן מוכרות את נעליה לצרכן, היא אינה נוקטת בפרקטיקות שתוצאתן אכיפת מחיר לצרכן, ואין בכוונתה לעשות כן."

© כל הזכויות שמורות לטבע נאות 2019